หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

การจำแนกประเภทความดันทางเคมี การจัดประเภทของภาชนะความดันทางเคมี - ข่าว - Zibo Taiji Industrial Enamel Co. การจำแนกประเภทความดันทางเคมี การจำแนกประเภทของภาชนะความดันทางเคมี การจำแนกตามวัตถุประสงค์: ภาชนะความดัน (r), เรือถ่ายเทความร้อน (h), แยกภาชนะ (s) และที่เก็บสินค้า (t) โดยใช้ 1. เรือปฏิกิริยา: เรือปฏิกิริยาทางเคมีและทางเคมีที่ใช้เป็นหลักในการทำงานให้มีขนาดปานกลางเรียกว่าเรือปฏิกิริยา เช่นเครื่องปฏิกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อไอน้ำโพลีเมอไรเซชันหอสังเคราะห์เตาแปรรูปและอื่น ๆ 2. เรือถ่ายเทความร้อน: ภาชนะที่ใช้เป็นหลักในการแลกเป

การจำแนกตามวัตถุประสงค์: ภาชนะความดัน (r), เรือถ่ายเทความร้อน (h), แยกภาชนะ (s) และที่เก็บสินค้า (t) โดยใช้

1. เรือปฏิกิริยา: เรือปฏิกิริยาทางเคมีและทางเคมีที่ใช้เป็นหลักในการทำงานให้มีขนาดปานกลางเรียกว่าเรือปฏิกิริยา เช่นเครื่องปฏิกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อไอน้ำโพลีเมอไรเซชันหอสังเคราะห์เตาแปรรูปและอื่น ๆ

2. เรือถ่ายเทความร้อน: ภาชนะที่ใช้เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนความร้อนของตัวกลางเรียกว่าเรือถ่ายเทความร้อน เช่น: แลกเปลี่ยนความร้อน, เย็น, เครื่องทำความร้อน, vulcanizing กระป๋องและอื่น ๆ

3. ภาชนะแยก: การใช้หลักของสื่อเพื่อให้สมดุลความดันของของเหลว, การแยกก๊าซภาชนะแยกและอื่น ๆ ที่เรียกว่าการแยกภาชนะ เช่น: ตัวกรอง, ตัวเก็บน้ำมัน, บัฟเฟอร์, หอซักผ้า, หอซักผ้าด้วยทองแดง, เครื่องอบแห้งและอื่น ๆ

4. ตู้คอนเทนเนอร์และตู้คอนเทนเนอร์: ภาชนะที่ใช้เป็นหลักในการผลิตและอายุการใช้งานของวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติของเหลวก๊าซเหลวเรียกว่าตู้เก็บของ เช่นถังถังรถบรรทุกและอื่น ๆ